Çevre ve Enerji Politikamız

POLİTİKALARIMIZ

Çevre ve Enerji Politikamız

Faaliyetlerimizin ana eksenine oturttuğumuz sürdürülebilir büyümenin,

 

Sürdürülebilir çevre ve enerji ilkelerini yaşattığımız sürece mümkün olduğunun bilincinde bir mühendislik firması olarak;


Doğal kaynakları verimli kullanmayı, peri dönüşüm ve peri kazanımı arttırmayı,

 

Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almayı,

 

İklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirerek uygulamayı,

 

Enerji verimliliği sağlayan ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri satın almayı, performansı yüksek tasarımları desteklemeyi,

 

Üretim faaliyetlerimizi Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri’ni uygulayarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

 

Bu doğrultuda;

  1. Çevre ve enerji ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,

  2. Çevre ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

  3. Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almayı,

  4. Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmayı,

  5. Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak ve sürekli iletişim içerisinde bulunmak.

  6. Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

  7. Üretim taşıma, stoklama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.

  8. İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

  9. Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak, bilinç ve duyarlılığı arttırmayı beyan ve taahhüt ederiz..
Cart

No products in the cart.

Create your account