İSG-Ç Politikamız

POLİTİKALARIMIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği – Çevre Politikamız

1. Risk Analizi tabanlı çalışma
Faaliyet alanımız gereği ön plana çıkan her türlü etkide ISG-Ç kapsamındaki riskleri belirlemek, değerlendirmek ve önlemleri almak için;  proje öncesi proje alanında ön etüt yapılır. Olası riskler belirlenir ve önlem unsurları firma bünyesine dahil edilir. Şantiye kurulumu ile risklerin bertaraf edilmesine yönelik yapılan önlemler ile birlikte B-C planlarına yönelik bilgiler staff kadro ve işçiler ile paylaşılır.

 

2. Sıfır kaza ve meslek hastalığı
Sutek Mühendislik olarak ISG-Ç (İş sağlığı, güvenliği ve Çevre ) politikalarını eksiksiz uygulamak, hem ülkeye hem de insanlara faydalı iş üretme prensibini benimsemiştir. 

 

3. Eğitim
Çalışanlarımızın ISG-Ç konusunda sorumluluk ve çevre bilincini kaybetmemeleri aynı zamanda bu seviyelerini korumaları için düzenli-düzensiz eğitimler düzenlenmektedir.  Ayrıca çalışanların kariyerlerine katkıda bulunabilecek meslek eğitimleri, belgelendirme çalışmaları, staff kadro için proje yönetimi, yabancı dil, yazılım ve programlama vb. eğitimler alınmasına katkı sağlanmaktadır.

 

4. Güvenli Alet/Ekipman Temini
Kişisel koruyucu ekipmanlarda dahil olmak üzere ISG-Ç uyumlu ekipman ve el aleti konusunda stoklu çalışılmaktadır.Bununla birlikte tüm çalışanların tüm kurallara uymasını sağlanarak iş kazası ve meslek hastalığı riski olabilecek en minimum seviyeye indirilmektedir. 

 

5. Doğal Kaynakların Verimli kullanımı
Proje uygulama ve üretim alanlarında geri dönüşüme büyük önem verilmektedir. Üretilecek ya da uygulanacak ürünün teknikşartnamelere %100 bağlı kalarak karbon ayak izi en düşük ürünler tercih edilmekte ve faaliyetler bu prensip çerçevesinde gerçekleşmektedir. 

 

6. Bertaraf Yönetmeliklerini uygulamak
Hem üretim hem de proje alanlarında oluşabilecek hertürlü atık ve çöpün bertarafı için en uygun yöntemler izlenmektedir.

 

7. ISG-Ç Sorumluları belirlemek, kaynak ayırmak
ISG-Ç risklerini en aza indirecek şekilde sorumluları belirlenir ve bu işe özellikle kaynak ayrılır. Yeni yatırımları gerçekleştirirken ISG-Ç risklerini dikkate alınmakta, optimum çözümlü yatırımlar gerçekleştirilmektedir.

 

8. Mevzuatlara Tam uyumluluk
Yürürlükte bulunan İSG-Ç ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlar takip edilir ve şartlara tam uyulması sağlanır. 

 

9. E-KYS Geliştirmek
Entegre Kalite Yönetim Sistemi Standardında belirtilen gereksinmeleri yerine getirilir, devamlılığın sağlaması, iyileştirilmesi ve çalışanlara duyurulmasının sağlanır. Bu maksatla ilgili software ve hardware sistemler kullanılarak firma içinde izlenebilirliği sağlanır.

Cart

No products in the cart.

Create your account