Kalite Politikamız

POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikamız

Kalite Yönetim Sistemi İlke ve Politikalarının sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar firma içi ve dışı toplanan talepler sonucu üst yönetim tarafından belirlenir. Belirlenen ilkeler TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı’na uygun hale getirilerek bu hedef doğrultusunda hareket eder ve sürekli gelişim sağlar. Kalite Yönetim Sistemi çerçevesindeki yenilikler, değişimler ve gelişmeler tüm çalışanların ve paydaşların farkındalıklarını sağlayacak ve artıracak şekilde duyurulur.

 

Ayrıca bu politika uygulanarak, süregelen firmalar arasında liderlik vasfında yeralan Sutek Mühendislik firmasının faaliyet alanında kalıcı, güvenilir, ayrıcalıklı, tercih edilen ve başarılı  bir şirket olarak varlığını geliştirerek sürdürmesinin sigortasıdır.

 

1. Müşteri odaklı çalışma
Müşterilerimizin yaşam boyu değerini arttırmak ve memnuniyetlerini maksimuma çıkarmak için her proje ve imalat öncesi talepler toplanır. Yapılan iş öncelikle firma denetim mekanizması içinde kontrol edilerek sunum hazırlıkları yapılır. Bu şekilde zaman ve kaynak israfı önlenerek maddi ve manevi tasarruf sağlanır. 

 

2. Zamanı verimli kullanma
Proje ve imalat öncesi her step rüm riskleri ile birlikte ele alınır. İhtiyaç analizlerine göre iş ilerlemesi planlanarak zamanında ve yüksek kalitede iş teslimi yapılır. 

 

3. Teknoloji ve çağı yakalamak
Sektöre yönelik her türlü teknolojik gelişmeler tüm Dünya’da taki edilir. Bu gelişmelerin iş alanlarında uygulama ve sonuç maliyetlerinin fizibilitesi çıkartılarak doğru zamanda dönüşüm yatırımları gerçekleştirilir. 

 

4. Güvenilirlik
Zamanında ve yüksek kalite gözetilerek yapılan iş teslimlerini standart hale gelmesi ile mevcut iş çevremizde sahip olduğumuz bu ünvanın görünürlülüğünü arttırılması.

 

5. E-KYS Geliştirmek
Entegre Kalite Yönetim Sistemi Standardında belirtilen gereksinmeleri yerine getirilmektedir. Bu sürecin devamlılığını sağlamak, iyileştirilmesini ve çalışanlara duyurulmasını sağlamak içinde firma içinde ERP sistemi kurularak izlenebilirliği sağlanmıştır.

 

6. Personel gelişimini sağlamak
Çalışanlarımıza  uygun  ortam ve eğitimler hazırlanmaktadır. Sürekli gelişmeleri  ve  kendilerini  yenileyebilmeleri  için eğitim konusunda tüm çalışanlar desteklenmektedir.

 

7. Verimliliği Artırmak
Hizmet verdiğimiz müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini her zaman en doğru ve en kaliteli şekilde karşılayarak müşterilerimizin  tatmin  seviyesini  en  üst  düzeye çıkarmak  ve  tüm  bunları  en  yüksek verimlilikle gerçekleştirebilmek için gerekli tüm altyapı yatırımları yapılmaya devam etmektedir.

Cart

No products in the cart.

Create your account